ฟังก์ชั่น HDAVI ใน LCD TV คืออะไร ?

เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของพานาโซนิค ซึ่งช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV หลายๆ ชิ้นที่มีฟังก์ชั่นนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้า ต่อเครื่อง VIERA กับชุด โฮมเธียเตอร์ที่มีฟังก์ชั่น HDAVI Control ไม่จำเป็นต้องเปิดปุ่มโหมด สัญญาณเข้า หรือเปิดอุปกรณ์ต่างๆ ทีละเครื่อง เพียงกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว แล้วอุปกรณ์ทั้งหมดจะเริ่มทำงานทันที